Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

Kurz latiny pro začátečníky

(Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. Kroměříž, každý ČT 16:15)

Obsah:
-
Co bude příště
- Co jsme dělali minule
- Iulia (čtení pro úplné začátečníky)
- Překlady pro domácí opakování
- Pomůcky a učební materiály
- Latinsky aktivně - Návody na jednoduchou latinskou konverzaci.
- Podrobný výklad vybraných kapitol z gramatiky

Co bude příště (31. října)

Dne 24. října se latina nekoná, příští lekce připadá až na 31. října 2019.

Příště budeme číst 3. kapitolu z Juliina příběhu. Související gramatika: substantiva a adjektiva 1. deklinace a slovesa 1. konjugace.

Dostali jste také cvičení vztahující se k opakování a procvičování jevů z 1. kapitoly Juliina příběhu. Vypracování tohoto cvičení je spojeno s křížovkou, jejíž tajenka nám doplní klíčové slovo latinského vtipu, který si příště společně přečteme.

Informace k minulé lekci (17. říjen 2019)

Přečetli jsme 2. kapitolu Juliina příběhu podle Maud Reedové a také tentokrát jsme ji doplnili jednoduchou konverzací na téma pirátů a lodí.

Kromě toho jsme se zabývali také restituovanou latinskou výslovností - přehled pravidel je ke stažení a vytištění (formát XLSX, nebo formát PDF). Poslouchali jsme také audionahrávku četby latinského románu v restituované výslovnosti.

Nakonec jsme i tentokrát luštili nějaké křížovky a skrývačky, samozřejmě v latině. Poslední skrývačku jsme už nedokončili - můžete si ji vyzkoušet dodělat doma, zbude-li vám na to čas.

Iulia (čtení pro úplné začátečníky)

Zde najdete materiál pro potřeby četby z latinských výukových textů Iulia (vydáno 1941, nyní již volně dostupné). Nevýhodou této knihy pro nás může být to, že její slovník i komentář jsou pouze v anglické verzi. Pokud se s tím nějak vyrovnáme, můžeme těžit z řady jejích výhod. Kniha je metodicky připravená tak, aby svého čtenáře-začátečníka postupně provázela jednoduchou gramatikou, která dlouhodobě cvičí a upevňuje čtenářovy zkušenosti a návyky při práci s textem. Kniha by měla vést při poctivé práci také k rozšiřování slovní zásoby - pro tento účel doporučuji používat slovník sestavený dle kapitol (kontextuální). Vše potřebné najdete v oddílu textů.

Překlady textů pro domácí opakování

Zde vám budu poskytovat po omezenou dobu bilingvní latinsko-české překlady starších textů, které jsme společně již přeložili. Tyto překlady slouží především k tomu, abyste si je mohli vytisknout a podle potřeby během krátkých chvilek svého volna si z nich četli a opakovali gramatické jevy, orientaci v textu, slovní obraty a slovní zásobu. Může stačit i pár minut denně k dosažení velkého pokroku. Chci vám tímto co nejvíce usnadnit domácí přípravu. Překlady vám budu poskytovat, pokud mi to dovolí časové možnosti, a jen v případě, že o to budete jevit zájem.

Seznam textů k opakování:

K dispozici nyní nejsou žádné materiály.

Pomůcky a učební materiály

Potřebné pomůcky a učebnice budou doporučeny lektorem během úvodních lekcí. Nicméně, lekce jsou koncipovány tak, aby nebylo nezbytně nutné si cokoliv pořizovat z vlastních zdrojů. Pokud už se rozhodnete něco zakoupit, vždy stojí za to s lektorem výběr pomůcek a knih konzultovat, protože se můžete vyhnout situaci, kdy si pořídíte něco, co může být pro váš individuální studijní cíl nevyužitelné, či dokonce kontraproduktivní.

Klasická (tištěná) učebnice má většinou oproti té elektronické významné výhody - je jednotně koncipována (má strukturu, v níž se lze dobře orientovat), lze v ní číst, i když jste offline, nebo bez proudu, můžete si do ní dělat poznámky, podtrhávat, zvýrazňovat apod. Jako účastníci kurzu můžete využívat také elektronickou Učebnici latiny, která sice není zrovna nejmodernější, ale přesto nabízí vše podstatné tak, jak to potřebujeme. Kromě toho máme dostupné také alternativní učební materiály, které obsahují různá cvičení, potřebná slovíčka i výklady ke gramatice.

Také slovník (alespoň školní verzi) je vhodné mít v knižní podobě. V případě, že ovládáte angličtinu, můžete si stáhnout vynikající slovník v on-line verzi. Na uvedeném odkaze se také dozvíte o řadě dalších zajímavých elektronických nástrojů, které můžete při práci s texty používat - z nich začátečníkům mohu doporučit Morfologickou analýzu latinských slov (před jejím prvním použitím se nejprve nechte poučit lektorem o jejích možnostech a limitech).

Během výuky využíváme dále řadu textů, které jsou běžně často jen obtížně dostupné, nebo byly vytvořeny (upraveny) lektorem speciálně pouze pro vnitřní potřebu kurzu.

Další kategorii pomůcek představují materiály k antickým reáliím, které jsou zase důležité pro správné chápání obsahu, kterým se v překládaných textech budeme zabývat. Antické reálie však také obohacují náš všeobecný přehled a mimo jiné také poukazují na principy, na nichž je postavena naše současná euroamerická kultura.

Pictura iocosa:

Asterix et Obelix - Libertas vilis est, si nimis fessus es, quominus ea delecteris

Novinky:

15. října 2019
Přidán přehled pravidel restituované latinské výslovnosti.

Další užitečné odkazy:

Latinské on-line slovníky
- z nich vřele doporučuji Morfologickou analýzu latinských slov

Gramatika (podrobný výklad)

Antická mytologie
(k četbě i poslechu)

Latinsky psaná literatura

Pro volné chvíle

Latinsky aktivně - Nebojte se mluvit se svými kolegy latináři latinsky!

Užitečné elektronické pomůcky:
- Učebnice latiny
- Generátor slovesných tvarů
- Jak překládat z latiny

Latinské zprávy:
- Ephemeris
- Nuntii Latini

Řešení problémů

Okno pro rychlý dotaz

Své příspěvky, dotazy, náměty, připomínky zasílejte na můj e-mail.

Reklama

 © 2008-2019  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz