146. Euclīdēs Megarēnsis

Euclīdēs Megarēnsis saepissimē Athēnās vīsitāvit, ut Sōcratis sermōnibus interesset. Athēniēnsēs magnō odiō in Megarēnsēs flagrābant et ēdīxērunt, nē (= ut nōn) quis cīvis Megarēnsis Athēnās vīsitāret. ,,Vir Megarēnsis, quī in urbem nostram vēnerit, graviter pūniētur." At Euclīdēs nē poenā gravī quidem dēterrērētur, sed ut philosophum vīsitāre posset, longā veste muliebrī indūtus et capite vēlātō Athēnās properābat, ubi cum Sōcrate disputābat. Deinde, sub lūcem, eādem veste muliebrī tēctus, nē cōgnōscerētur, Megaram domum properābat.