Pater noster


Pater noster, quī es in caelīs:
sānctificētur nōmen tuum;
adveniat rēgnum tuum;
fiat voluntās tua, sīcut in caelō et in terrā.
Pānem nostrum cotīdiānum da nōbīs hodiē;
et dīmitte nōbīs dēbita nostra,
sīcut et nōs dīmittimus dēbitōribus nostrīs;
et nē nōs indūcās in tentātiōnem;
sed līberā nōs ā malō.