Jak se snadno naučit časování perfektního kmene

 


Srovnejte:

Laudō, āre, āvī - chválit

Sum, esse, fuī – být

Indikativ perfekta aktiva

 

laudāv-ī (po)chválil jsem

(srovnání není relevantní)

laudāv-istī

-

laudāv-it

-

laudāv-imus

-

laudāv-istis

-

laudāv-ērunt

-

 

 

Indikativ plusquamperfekta aktiva

Indikativ imperfekta aktiva

laudāv-eram (dříve) jsem (po)chválil

eram byl jsem

laudāv-erās

erās

laudāv-erat

erat

laudāv-erāmus

erāmus

laudāv-erātis

erātis

laudāv-erant

erant

 

 

Indikativ futura II. aktiva

Indikativ futura I. aktiva

laudāv-erō (až) pochválím

erō budu

laudāv-eris

eris

laudāv-erit

erit

laudāv-erimus

erimus

laudāv-eritis

eritis

laudāv-erint

erunt

 

 

Konjunktiv perfekta aktiva

Konjunktiv prézenta aktiva

laudāv-erim ať jsem (po)chválil

sim ať jsem

laudāv-eris

sīs

laudāv-erit

sit

laudāv-erimus

sīmus

laudāv-eritis

sītis

laudāv-erint

sint

 

 

Konjunktiv plusquamperfekta aktiva

Konjunktiv imperfekta aktiva

laudāv-issem (dříve) bych byl (po)chválil

essem byl bych

laudāv-issēs

essēs

laudāv-isset

esset

laudāv-issēmus

essēmus

laudāv-issētis

essētis

laudāv-issent

essent

 

 

Infinitiv perfekta aktiva

Infinitiv prézenta aktiva

laudāv-isse ..., že jsem (po)chválil[1]

esse být

 [1] Infinitiv perfekta aktiva nemá v češtině obdobu. Používá se výhradně ve vazbách nominativu a akuzativu s infinitivem: Audiō patrem vēnisse. – Slyším, že otec přišel. (= AK. + INF.)

Discipulī videntur in scholam vēnisse. – Zdá se, že žáci přišli do školy. (= NOM. + INF.)