Příznaky časování sloves 1.-4. konjugace v prézentním kmeni
Uložit tabulku (pro tisk)
      Singulár     Plurál  
Koncovky 1. os. 2. os. 3. os. 1. os. 2. os. 3. os.
Aktivum -ō (m) -s -t -mus -tis -nt
Pasivum -r -ris -tur -mur -minī -ntur
  I. konjugace   II. konjugace   III. konjugace   III ½. konjugace   IV. konjugace
ind. préz. ō ā   ē   ō i u i iu ī iu
výjimky             2.sg. pas.: -eris! 2.sg. pas.: -eris!      
ind. impf.   āba     ēba     ēba     iēba     iēba  
ind. fut. I. ābō ābi ābu ēbō ēbi ēbu a ē   ia   ia  
výjimky 2.sg. pas.: -āberis! 2.sg. pas.: -ēberis!                  
konj. préz.   ē         ā          
konj. impf.   āre     ēre     ere     ere     īre  
Tato tabulka je určena jako doplňující materiál pro zpřehlednění a snazší naučení těm, kteří zvládli zmíněnou látku.
Měli byste být schopni se v této tabulce orientovat intuitivně. Pokud něčemu nerozumíte, obraťte se vždy 
na příslušnou kapitolu v učebnici nebo v přehledu gramatiky. 
Nejlepší tabulka (přehled) je taková, která obsahuje co nejmenší množství údajů, ale poskytuje nám současně 
všechny podstatné informace, které k práci potřebujeme. Berte toto jako navrhovanou předlohu ke zpracování 
vlastní didaktické pomůcky, která bude lépe vyhovovat vašim potřebám! (Já sám bych například v této tabulce 
vypustil výjimky, které by studenti "měli" znát z časování vzorů, a rovněž malým písmem uváděné podoby 
koncovek pro 1. osobu sg. a pro 3. osobu pl. Zůstaly by tedy pouze samotné příznaky pro tvoření časů a způsobů, 
které jsou vyznačeny tučným velkým písmem - to je podle mě ideální a snadno zapamatovatelná nápověda.)
Vysvětlivky:
Latinské sloveso se skládá ze tří částí:
laud-ā-s
1) z kořene slova: "laud-". Tato část slova nese význam celého výrazu, nesmí se proto měnit 
(výjimkou jsou nepravidelná slovesa, která se ale učí samostatně).
2) ze slovesného kmene (příznaku): "-ā-". Tato část slovesa mezi kořenem a koncovkou určuje 
způsob a čas.
3) z koncovky: "-s". Koncovka určuje osobu, číslo a slovesný rod.
Tabulka nám velmi zjednodušeným způsobem ukazuje, jak se mění v jednotlivých časech a způsobech "příznaky" 
u jednotlivých konjugací = "prostřední" část slovesa mezi kořenem a koncovkou. (Zdůrazňuji ještě jednou, že 
tato tabulka vám nemá podat výklad příslušné gramatiky, ale je pouze pomůckou na zapamatování velkého objemu učiva.)
U každé konjugace jsou pro daný čas a způsob vypsány v tabulce "příznaky" v tomto pořadí:
a) vlevo malým písmem "příznak" (popř. koncovka) 1. osoby sg.
b) uprostřed velkým tučným písmem "příznak" pro 2., 3. sg. a 1., 2. pl.
c) vpravo malým písmem "příznak" pro 3. pl.
Pokud v některé buňce chybí "příznaky" pro 1. sg. nebo 3. pl., platí i zde prostřední velký tučný tvar.
Příklady:
  osoba číslo způsob čas rod překlad      
laud-ā-s 2 sg. ind. préz. akt. chválíš    
laud-ābā-s 2 sg. ind. impf. akt. chválil jsi    
laud-ābi-s 2 sg. ind. fut. I. akt. pochválíš, budeš chválit
laud-ē-s 2 sg. konj. préz. akt. ať chválíš    
laud-ārē-s 2 sg. konj. impf. akt. chválil bys    
mon-ēbe-ris                  
mon-ē-ris                  
leg-ē-ris                  
leg-e-ris                  
cap-iē-mus                  
            slyšeli jsme    
            uslyšíme, budeme slyšet
            budou chváleni  
            ať jsou napomínáni  
            byly by čteny