Podle vzorů III. deklinace se skloňují substantiva hlavně s tímto zakončením:


           

většinou M (mīles)

1) -or,    -ōris, m.

2) -ōs,    -ōris, m.

3) -er,     -eris, m.

4) -is,     -eris, m.

5) -es,     -itis, m.

6) -ō,       -ōnis, m.

                -inis, m.

N (carmen)

1) -us,    -oris, n.

            -eris, n.

2) -ur,    -uris, n.

            -oris, n.

3) -ūs,     -ūris, n.

4) -men, -minis, n.

většinou M, F (cīvis)

1) -is,     -is, m.f.

2) -ēs,    -is, f.

3) + některá ze substantivních typů zařazených pod vzor mīles (bod 7,8), pokud v nich předcházejí v gen. sg. před koncovým –is alespoň dvě souhlásky

N (mare)

1) -e,      -is, n.

2) -al,     -ālis, n.

3) -ar,     -āris, n.

 

ale: F

-dō,       -dinis, f.

-gō,       -ginis, f.

-iō,        -iōnis, f.

7) -s,      -bis, f.

            -dis, f.

            -tis, f.

8) -x,      -cis, f.

                -gis, f.

 

 

 

 

Pozor! Téměř všechny z uvedených typů substantiv III. deklinace (zvláště ty, které jsou uvedeny pod vzorem mīles a cīvis) mají rodové výjimky; udání rodu v této tabulce platí tedy sice pro většinu substantiv s příslušným zakončením, nemusí však platit všeobecně. Např. ōrātor, ōris, m., ale arbor, oris, f.