Internetové stránky (nejen) pro potřeby výuky latiny na Stojanově gymnáziu na Velehradě

Oxford Latin Dictionary

Latinský slovník k dispozici ke stažení

Celková velikost: 346 MB
Typ souboru: pdf

Odkazy ke stažení slovníku najdete po otevření jedné z následujících stránek:

http://soubor.jarkad.cz/old/

http://soubor.g6.cz/old/

Návod na stažení a extrahování z archívu

Potřebujete poradit se stahováním souborů z internetových úschoven dat?

Po stažení obou částí slovníku spusťte program, který umí extrahovat obsah komprimovaného souboru, nejlépe Winrar (stáhnout si ho můžete na http://www.slunecnice.cz/sw/winrar-3/), ale stačit vám může i nějaký bezplatný komprimační program, např. Quickzip. Slovník po extrahování bude zabírat 354783 KB. Pro práci se slovníkem potřebujete program, který umí číst soubory typu ".pdf" - doporučuje se buď Adobe Reader nebo úspornější Foxit Reader (od 1,7MB).

Jak pracovat se slovníkem Oxford Latin Dictionary

Ať už pracujete se slovníkem v Adobe Readeru nebo ve Foxit Readeru či jiném programu, vždy si otevřte nejprve záložky. V záložkách je každá stránka slovníku označena jednak svým číslem (toto číslování není shodné s číslováním stránek podle knižního vydání slovníku, z nějž je tato kopie pořízena) a vždy posledním heslem, které se na stránce nachází. Přitom prvních dvacet záložek odkazuje na úvodní stránky slovníku, na seznam autorů a děl, z nichž tento slovník čerpá slovní zásobu, a je zde také uveden přehled zkratek použitých ve slovníku. I když jsou všechny zkratky víceméně intuitivní, může se stát, že budete potřebovat nějakou vysvětlit - pak hledejte právě zde.

Nyní zkusíme ve slovníku vyhledat nějaké slovo, například "laudo". Prohlédneme si záložky pomocí posuvníku a hledáme v nich slova podle abecedy nejbližší hledanému, podobně jako ve kterémkoli jiném knižním slovníku. Najdeme tak záložky "1028 latus.tif" a "1029 lauo.tif", mezi nimiž by se mělo slovo "laudo" nacházet. Protože víme, že hesla uváděná v záložkách jsou vždy poslední slova na stránce, klikneme na záložku "1029 lauo.tif" a otevře se nám stránka s heslem "laudo". Doporučuji vám teď zvětšit si text a případně na okamžik zavřít i záložky, abyste si zbytečně nekazili oči čtením poněkud drobného písma.

U hesla "laudo" je nejprve uveden slovníkový tvar: laudō, āre, āuī, ātum.

U tvaru perfekta si můžete všimnout, že v tomto slovníku se nerozlišuje mezi zápisem hlásek "U,u" a "V,v": obě tyto hlásky mají shodný zápis "V,u". Je to proto, že v klasické latině mezi nimi opravdu téměř žádný rozdíl nebyl, hláska "v" se vyslovovala podobně jako anglické "w". Pokud se tedy "u" nachází mezi dvěma souhláskami, čteme ho jako "v": laudāuī = laudāvī.

Pod tímto slovníkovým tvarem najdete několik odstavců s čísly 1-5. Každé číslo označuje jiný způsob překladu, který často závisí na kontextu věty, v níž se slovo nachází. Pod číslem 1 jsou zde uvedeny překlady jako "to praise - chválit, extol - vychvalovat, commend - doporučit (= dát někomu pochvalu a tím mu dát i doporučení), approve - schválit, speak well of - vyjadřovat se dobře o něčem, na něco mít dobrý názor apod.". Další upřesnění týkající se gramatických okolností, v nichž se slovo "laudo" může vyskytovat, jsou odlišena písmeny b-f. Pod písmenem b je například uvedeno, že slovo "laudo" se může v textu vyskytovat ve spojení s ablativem příčiny, také s genitivem nebo s předložkou in s ablativem. Pod písmenem c se říká, že "laudo" se může pojit s infinitivem, tj. jako sloveso mluveného projevu může uvozovat vazbu akuzativu s infinitivem atd. Pod číslem 2 je zase uvedeno hovorové použití slova "laudo" jako "that's good, excellent, fine - to je dobré, vynikající, skvělé", jindy zase v textu, kde se hovoří o lécích, může mít "laudo" v pasivu význam uvedený pod číslem 4 "to be recommended as a remedy" ... atd. (Myslím si, že dále snad už není nutné rozebírat strukturu slovníkového hesla.)

Hned pod tím jsou drobnějším písmem uvedeny ukázky z autorů, které jsou vybrané a uspořádané právě podle toho, v jakém smyslu nebo v jakých gramatických souvislostech se zde slovo "laudo" nachází. Ukázky v tomto slovníku už nejsou dále překládány, narozdíl od některých našich školských slovníků, což je spíše výhodou, ačkoli se to tak studentům nemusí ze začátku jevit. Pokud totiž autor slovníku nabídne dopředu překlad nějakého textu, znesnadní nám tak přinejmenším nalezení možná lepšího, hezčího a modernějšího překladu a současně tím také stanoví interpretaci překládaného úseku, která ovšem nemusí být jediná správná.

Wikislovník - latinsko-český

Na Wikislovnících vzniká postupně užitečný latinsko-český slovník. Prozatím jde o pracovní verzi, tedy neúplnou, ale i tak může pomoci v případě potřeby studentům i dalším zájemcům o latinský jazyk. Orientace v něm probíhá poněkud odlišným způsobem než v klasickém slovníku. Pro základní vyhledávání může být použito okénko v pravém horním rohu stránky. Bohužel je nutné zadávat sem slova pokud možno vždy v základním tvaru (např. u substantiv v nominativu singuláru), protože hesla někde ještě nejsou dokončená - chybí u nich často plné skloňování. Jako příklad si však vybereme heslo, které obsahuje všechny podstatné náležitosti.

Do okénka pro vyhledávání v pravém horním rohu stránky vepíšeme například slovo "avis". Našeptávač nám dá na výběr ze dvou výrazů "avis" a "aviso", z nichž ten první nás zajímá. I bez použití našeptávače však můžeme pouze s pomocí klávesy enter ihned přejít na požadované slovníkové heslo. Zde však musíme věnovat nejprve pozornost výběru správného jazyka - najdeme si překlad z latiny (francouzštinu a litevštinu ignorujeme). Zde se dozvíme, že slovo "avis" je homonymum od dvou substantiv, která najdeme odlišená číslem (podstatné jméno 1, podstatné jméno 2).

Podstatné jméno (1) uvádí základní informace o femininu III. dekl. (rod, deklinace), uvedeno je také jeho celé skloňování v pl. i sg. v přehledné tabulce, na konci stojí význam slova (pták).

Podstatné jméno (2) je maskulinum II. dekl. od slova "avus", ale tentokrát jde o substantivum v jiném pádu a jiném čísle, s odlišným významem (děd).

Podle kontextu si z nabízených možností vybereme tu, která odpovídá překládanému textu.

Druhou možností je zkusit vyhledávání přímo v kategoriích zvoleného slovníku. To má ovšem smysl jen tehdy, pokud předem víme, co hledáme.

Z podkategorií latinského slovníku si vybereme "Latinská substantiva", čímž se dostaneme na stránku s abecedně řazenými hesly. Najdeme si slovo "avis", pod nímž o kousek dál bude rovněž podobné "avus". Výhodou tohoto vyhledávání je, že se nejvíce blíží vyhledávání v příručních slovnících v knižní podobě, a že tedy máme přehled o tom, z jakých slov provádíme výběr pro překlad a identifikaci výrazu. Nevýhodou tohoto hledání je, že prohledáváme pouze jednu kategorii slov (například jen substantiva), můžeme ale přitom přehlédnout, pokud je hledané slovo obsaženo i mezi jinými slovními druhy (nejčastěji adjektivy či slovesy).

Problém budeme mít při hledání slov pomocí vyhledávače, pokud budeme znát slovo jen v příslušném vyskloňovaném tvaru, např. "laudābō". Když chceme, aby slovník pro vyhledávání takového slova fungoval, musíme ho zadat včetně správně vyznačené délky hlásek, což je nejlepší předem připravit v jiném editoru, např. MS Wordu, a překopírovat do okénka pro hledání. Zadáme-li slovo ve tvaru "laudabo", slovník nenajde žádnou shodu. Teprve zadáme-li "laudābō", odkáže nás slovník ke správnému heslu "laudare". Tato věc je u Wikislovníku bohužel poněkud nedomyšlená.

Odkaz na Wikislovník: http://cs.wiktionary.org/wiki/Kategorie:Latina

Latinské slovníky

Wikislovník: latinsko-český (pracovní verze)

Latinský překladový slovník - Perseus

Morfologická analýza latinských slov

Morfologická analýza slov - novější verze

Perseus 4.0 - vyhledávání + nové překladové slovníky

Perseus 4.0 Latinsko-anglický slovník

Perseus 4.0 Anglicko-latinský slovník

Školní latinský slovník
(pracovní verze)

NASTAVIT JAKO HOMEPAGE  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz