Římské vojsko

Marcus Facilis, římský setník

Stáhněte si výklad k reáliím.

Další doporučené internetové odkazy k tomuto tématu:
- v angličtině
http://www.vroma.org/~bmcmanus/romanarmy.html
http://www.vroma.org/~bmcmanus/romanarmy2.html
http://www.redrampant.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_army
http://www.roman-empire.net/army/army.html
- v češtině
http://airborn.webz.cz/legiones.html
http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1741
http://foto.curiavitkov.cz/main.php/v/Gladius2005/dscn3484.jpg.html
http://mikiania.ic.cz/armada-k.htm

Kromě zde uvedených se vyskytuje na internetu ještě velké množství jiných textových i obrazových dokumentací vztahujících se k tematice římské armády. V internetových vyhledávačích je najdete pod heslem "římská armáda" nebo "roman army".